Információk

Zsűritagoknak

Belépés az online bírálati rendszerbe: OTDT online rendszer

Teendők

  • Belépés az online rendszerbe (email-ben küldött meghívó alapján)
  • A dolgozatok letöltése, áttanulmányozása
  • Tagok számára: értékelő lapok kitöltése (az OTDT online rendszerében érhetőek el). A bírálatok szövegét a versenyzők előzetesen megkapják.
  • Előadások értékelése
  • Pontozás, jegyzőkönyv kitöltése
  • Sorrend felállítása (NEM díjazás! Azt a zsűrielnökök ülése végzi.)
  • Elnökök számára: részvétel a Zsűrielnökök ülésén

A pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése

A 35. OTDK-ra benyújtott pályamunkákat legalább két bíráló értékeli írásban. Az írásbeli bírálat célja, hogy a hallgató által elért önálló, a szakterület tudományos igényességi kritériumainak megfelelő eredményeket megvizsgálja, és pontokkal, valamint a tartalmi részeket érdemben kifejtő szöveges értékeléssel visszajelzést adjon. Az írásbeli bírálat online szempontrendszerét az OTDT Biológia Szakmai Bizottsága határozza meg, amely a felhívás 1. számú mellékletének részét képezi. Az írásbeli értékelést a bírálók minden esetben az OTDT online rendszerében rögzítik, és onnan teszik közzé a szekciók a felhívásukban megjelölt módon és időpontban.

Az írásbeli bírálók, valamint a zsűritagok felkérését a szekciók rendezői a szakmai bizottságok jóváhagyásával végzik. A bírálók/zsűritagok kijelölésének szakmai kritériumait a szakmai bizottságok határozzák meg. A szóbeli értékelést a tagozati zsűrik végzik. A zsűritagok száma minden tagozatban minimum három fő szavazati jogú tag, illetve egy fő szavazati joggal nem rendelkező, az adminisztráció ellátásáért felelős titkár.

Az egyes szekciókban az előadásra rendelkezésre álló időkereteket a szekciók felhívásai tartalmazzák, csakúgy, mint az értékelés szempontjait. A szóbeli értékelés összpontszámát az OTDK-t követően az OTDT online rendszerében a szekciók rendezői teszik közzé.

Az írásbeli és a szóbeli értékelés során is oda kell figyelni arra, hogy a hallgatók számára szóló szakmai visszajelzés a pályamunka és az előadás tudományos/szakmai értékeire vonatkozzon, a hallgatók további fejlődését szolgálja, hasznosítható inspirációt jelentsen számukra tudományos kutatásaik folytatásához és semmiképpen ne legyen bántó/sértő. Az OTDT felhívja a rendezők és a szakmai bizottságok figyelmét, hogy ezen szempontokat minden esetben a bírálók/zsűritagok felkérésekor ismertessék.

 

35. OTDK-n kiosztható elismerések

A 35. OTDK-n kiosztható helyezésekről szóló szabályozást a 35. OTDK központi felhívásának „Az országos konferencia szekciói, az értékelés és az elismerés rendje” része tartalmazza.