Növénytan 1.

Május 4., kedd – Nyárády Erazmus Gyula csatorna

Zsűri:

Dr. Janda Tibor (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Agrártudományi Kutatóközpont) – elnök
Dr. Fodorpataki László (Babeș–Bolyai Tudományegyetem)
Dr. Máthé Csaba (Debreceni Egyetem)

9,00 (HU)

10,00 (RO)

Farkas Máté János (SZTE)

A Basagran főbb antioxidánsokra gyakorolt napszakfüggő hatásainak vizsgálata

9,20 (HU)

10,20 (RO)

Farkas Sophie Zoe (ELTE)

A kloroplasztisz vas-homeosztázisában szerepet játszó gének expresszió-változása szeneszcens levelekben

9,40 (HU)

10,40 (RO)

Hajnal Ádám Barnabás (SZTE)

Növényi stresszválaszok redox folyamatai és regulációjának vizsgálata két paradicsom fajtában

10,00 (HU)

11,00 (RO)

Majerhoffer Nóra (ELTE)

Aszálystressz hatásának vizsgálati lehetőségei SNP markerek és levélanatómiai módszerek alkalmazásával – Pinus nigra Arn. egyedeken

10,20 (HU)

11,20 (RO)

Martics Atina (SZTE)

Az etilén szerepének vizsgálata a flagellin által indukált szisztemikus védelmi válaszokban

10,40 (HU)

11,40 (RO)

Milodanovic Dávid (SZTE)

AtGPXL3 szerepének vizsgálata tunikamicin indukált ER stresszválasz folyamán

11,00 (HU)

12,00 (RO)

Takács Szilárd László (SZE)

Nem-ionizáló sugarak hatásai a növényi sejthosszra