Molekuláris és sejtbiológia 2.

Május 4., kedd – Brugovitzky Edit csatorna

Zsűri:

Dr. Csősz Éva (Debreceni Egyetem) – elnök
Dr. Miklóssy Ildikó (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
Dr. Villányi Zoltán (Szegedi Tudományegyetem)

15,00 (HU)

16,00 (RO)

Barta Bence Pál (SZTE)

A tumor nekrózis faktor receptor 2 bélszakasz-specifikus expressziós változása streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban

15,20 (HU)

16,20 (RO)

Csiha Előd Koppány (PPKE)

Autofágia aktiváló kismolekulák (AUTEN-67 és -99) hatásának vizsgálata Drosophila indirekt repülőizmában

15,40 (HU)

16,40 (RO)

Dán Kinga (SZTE)

A PP4 fehérje foszfatáz szubsztrátum-felismerő mechanizmusának molekuláris vizsgálata

16,00 (HU)

17,00 (RO)

Dósa Anna (ELTE)

Az ubiquitin lehetséges szerepe a szekréciós granulumok lebontási útra való terelésében

16,20 (HU)

17,20 (RO)

Góra Valér (PTE)

Aktin izoformák biofizikai tulajdonságainak vizsgálata oxidatív körülmények között

16,40 (HU)

17,40 (RO)

Hargitai Dávid (ELTE)

A Syntaxin7 szerepe az amfiszóma képződésben

17,00 (HU)

18,00 (RO)

SZÜNET

17,10 (HU)

18,10 (RO)

Kiss Aletta Kata (SZTE)

Az ORAI1 csatornán keresztüli raktár-független Ca2+ beáramlás meghatározó szerepe a poláris epitél sejtek CFTR aktivációjában

17,30 (HU)

18,30 (RO)

Molnár Tünde (SZTE)

A gyulladásos bélbetegség modellezése humán vastagbél organoidok segítségével

17,50 (HU)

18,50 (RO)

Szakadáti Helga (PPKE)

Fluoreszcensen jelölt élesztősejtek vizsgálata mikrofluidikai cellákkal.

18,10 (HU)

19,10 (RO)

Török Rebeka (PE)

A mintaelőkészítés előtti körülmények hatása a vérből felszabadított N-glikánprofil meghatározására

18,30 (HU)

19,30 (RO)

Varga Luca (ELTE)

A Rab26 kis GTPáz szerepe a krinofágiában

18,50 (HU)

19,50 (RO)

Vigh Judit Piroska (SZTE)

A Hsp27 gyulladásban betöltött szerepének vizsgálata primer asztroglia és mikroglia sejteken gyulladáskeltő citokin és etanol kezelést követően