Molekuláris és sejtbiológia 1.

Május 4., kedd – Nyárády Erazmus Gyula csatorna

Zsűri:

Dr. Szondy Zsuzsanna (Debreceni Egyetem) – elnök
Dr. Horváth Emőke (Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem)
Dr. Kósa Ferencz (Babeș–Bolyai Tudományegyetem)

15,00 (HU)

16,00 (RO)

Árva Hédi (SZTE)

A hipertrófiás kardiomiopátia patogenezisével összefüggésbe hozható gének expressziós vizsgálata

15,20 (HU)

16,20 (RO)

Horváth Márton (SZTE)

Fajspecifikus elemek felderítése a Candida fajokkal szemben kialakuló természetes immunválaszban humán szájüregi epitélsejtek esetén

15,40 (HU)

16,40 (RO)

Jánoska Dóra Katalin (PPKE)

Müller-sejtek diverzitásának vizsgálata humán retinában

16,00 (HU)

17,00 (RO)

Kopasz Anna Georgina (SZTE)

A Gpr155 G-protein kapcsolt receptor fehérje tumorigenezisben betöltött szerepének in vivo vizsgálata szomatikusan transzgenikus egér modellben

16,20 (HU)

17,20 (RO)

Lenzinger Dorina (ELTE)

Extracelluláris vezikulák szerepe a nem alkoholos zsírmáj patogenezisében

16,40 (HU)

17,40 (RO)

Molnár Márton (ELTE)

Új interakciók azonosítása a sejtek endolizoszomális rendszerének pányvázó faktorai között

17,00 (HU)

18,00 (RO)

SZÜNET

17,10 (HU)

18,10 (RO)

Nagy Ferenc István (SZTE)

Candida albicans-eredetű extracelluláris vezikulák hatása orális laphámsejtes karcinóma sejtek migrációjára és áttétképzésére

17,30 (HU)

18,30 (RO)

Nagy-Herczeg Domonkos (ELTE)

A dendrittüskék aktin-átrendeződésének követésére használt fluoreszcens jelölések összehasonlítása

17,50 (HU)

18,50 (RO)

Sárkány Orsolya (ELTE)

Egy putatív RasGEF szerepe a cirkadián óra működésében

18,10 (HU)

19,10 (RO)

Szecskó Anikó (SZTE)

Alanin és glutation ligandok kombinációjával célzott nanorészecskék sejtfelvételének vizsgálata a neurovaszkuláris egység sejttípusain

18,30 (HU)

19,30 (RO)

Takács Ágnes (ELTE)

Az STL-fehérje hatásának vizsgálata humán daganat sejtvonalakban