Nevezési határidő a Biológia szekcióban:
2021. január 29. (péntek)

Bioinformatika és rendszerbiológia

Helyezés

Név

Dolgozat címe

1. hely

Bujtár Zsófia (PPKE)

Mathematical modelling of the connection between the cell cycle, the circadian clock and the DNA damage

2. hely (megosztott)

Bódizs Szabolcs (ELTE)

Az epizootikus nyúl enteropátia patomechanizmusának vizsgálata metagenom bioinformatikai analízissel

2. hely (megosztott)

Dvorzsák Fruzsina (PPKE)

Neurodegeneratív betegségeket okozó ágensek sejtek egészségére gyakorolt hatásainak elemzése

Különdíj

Tóth Ádám (ELTE)

Mitől válik egy molekula jó nátriumcsatorna gátlóvá?

Biotechnológia

1. hely

Kocsis Dorottya (PPKE)

P-glikoprotein funkcionális identifikálása a dermális barrierben

2. hely

Tőrsők Brigitta (Sapientia EMTE)

A fumaráz gén kiütésének hatása az Escherichia coli metabolizmusára

3. hely

Gönczi Noémi Nikolett (SZTE)

Probiotikus és szájüregi patogén törzsek közti kölcsönhatások

Különdíj

Horváth Patrik (ELTE)

A chlorotoxin és tumor-asszociált partnereinek in vitro interakciós vizsgálata

Különdíj

Kós Tamás (PPKE)

Mikrofluidikai szeparáció determinisztikus laterális elválasztás alapján

Etológia és viselkedésökológia

1. hely

Bognár Zsófia (ELTE)

Younger and shorter-headed dogs establish eye contact sooner

2. hely

Kovács Tímea (ELTE)

Eltérő tanítási helyzetek hatása kutyák viselkedésére és alvásmintázatára

3. hely 

Lőrincz Ádám (SZTE)

Eszközökkel vagy eszközök nélkül? A táplálékszállító eszközhasználat összehasonlítása mindenevő és maggyűjtő hangyáknál

Különdíj

Nyitrai Viktória (ELTE)

Táplálék preferencia és táplálkozási innováció barlangi és felszíni közönséges víziászkánál (Asellus aquaticus)

Különdíj

Sarkadi Fanni (ELTE)

A fészekaljak ivararányának hatása a fiókák visszatérési rátájára

Genetika

1. hely

Kulin Anna (ELTE)

A GLUT-1 membránfehérje és a génjében található polimorfizmusok vizsgálata kettes típusú diabéteszben

2. hely

Borbély Noémi (ELTE)

Az IRES-függő transzláció vizsgálata zebrahalban

3. hely

Kőszegi Hanna (ATE)

Univerzális, genetikai alapú magzati ivarmeghatározás anyai vérplazmából unipara emlősökben

Különdíj

Schütz Oszkár Bence (SZTE)

A qpAdm módszer optimalizálása népvándorlás kori populációk genomtörténetének rekonstruálásához

Immunológia

1. hely

Sági Stella Márta (SZTE)

A PRINS hosszú nem-kódoló RNS szerepe az IL-23A mRNS kifejeződésének szabályozásában keratinocitákban

2. hely

Hammad Hani (ELTE)

Human factor H-related protein 5 (FHR5) modulates the activation of the classical complement pathway

Különdíj

Osváth Magdolna (ELTE)

Ujjlenyomatkeresés myelomában – molekuláris krimi

Mikrobiológia 1.

1. hely

Faragó Viktória (ELTE)

Alacsony hőmérséklethez és kis szervesanyag tartalomhoz adaptálódott extremofil baktériumok egy magashegyi permafroszt olvadéktó üledékéből

2. hely

Nagy Babett Edit (SZTE)

Aspergillus fajok aflatoxin termelésének átfogó tanulmányozása különböző tenyésztési paraméterek alapján

3. hely

Kulágin Dominika (PTE)

Széles spektrumú béta-laktamázt és karbapenemázt kódoló gének gyakoriságának vizsgálata szennyvízből izolált Pseudomonas aeruginosa törzseken

Különdíj

Bodor Imre-Zsolt (Sapientia EMTE)

Arzénnel szennyezett talajok bioremediációja őshonos mikroorganizmusokkal

Különdíj

Medvegy Anna (ELTE)

Magashegyi üledékmintákból izolált extremofil baktériumok UV-C toleranciája

Mikrobiológia 2.

1. hely

Rozsnyói Ákos (SZTE)

Korábban nem vizsgált Trichoderma fajok által termelt peptaibolok mennyiségi és minőségi vizsgálata HPLC-HRMS technikával

2. hely

Csíkos Sándor (ELTE)

Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek genomikai predikciója, LC-MS analízise és bioaktivitás vizsgálata

3. hely

Kiss Sándor (SZTE)

A PDR transzporterek szerepe a Mucor circinelloides azol-rezisztenciájában

Különdíj

Hercegfalvi Dániel (SZTE)

Ergometrin tisztítása Claviceps purpurea izolátumokból centrifugális megoszlási kromatográfiával

Különdíj

Matolcsi Fruzsina (ELTE)

Fungicid-rezisztencia és A/B-genetikai csoportok vizsgálata egy tokaji dűlő lisztharmatgomba populációjában

Mikrobiológia 3.

1. hely

Surján András (ELTE)

Új állati poliómavírusok felfedezése és molekuláris jellemzése

2. hely (megosztott)

Sávai Gergő Norbert (SZTE)

Opportunista humánpatogén gombák mikovírusainak azonosítása

2. hely (megosztott)

Szücs Balázs (SZTE)

Az orális candidiasis szájüregi laphámsejtes karcinóma progressziójára gyakorolt hatásának vizsgálata in vivo egér modellben

Különdíj

Furka Zsófia Terézia (SZTE)

Bioaktív lipidek enzimatikus előállítása növényi és állati olajokból

Különdíj

Tóth Zsófia Edit (SZTE)

A FET3 gén szerepének vizsgálata a Candida parapsilosis-ban

Molekuláris és sejtbiológia 1.

1. hely

Molnár Márton (ELTE)

Új interakciók azonosítása a sejtek endolizoszomális rendszerének pányvázó faktorai között

2. hely (megosztott)

Nagy Ferenc István (SZTE)

Candida albicans-eredetű extracelluláris vezikulák hatása orális laphámsejtes karcinóma sejtek migrációjára és áttétképzésére

2. hely (megosztott)

Nagy-Herczeg Domonkos (ELTE)

A dendrittüskék aktin-átrendeződésének követésére használt fluoreszcens jelölések összehasonlítása

3. hely

Szecskó Anikó (SZTE)

Alanin és glutation ligandok kombinációjával célzott nanorészecskék sejtfelvételének vizsgálata a neurovaszkuláris egység sejttípusain

Különdíj

Horváth Márton (SZTE)

Fajspecifikus elemek felderítése a Candida fajokkal szemben kialakuló természetes immunválaszban humán szájüregi epitélsejtek esetén

Molekuláris és sejtbiológia 2.

1. hely

Hargitai Dávid (ELTE)

A Syntaxin7 szerepe az amfiszóma képződésben

2. hely (megosztott)

Barta Bence Pál (SZTE)

A tumor nekrózis faktor receptor 2 bélszakasz-specifikus expressziós változása streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban

2. hely (megosztott)

Dósa Anna (ELTE)

Az ubiquitin lehetséges szerepe a szekréciós granulumok lebontási útra való terelésében

3. hely

Kiss Aletta Kata (SZTE)

Az ORAI1 csatornán keresztüli raktár-független Ca2+ beáramlás meghatározó szerepe a poláris epitél sejtek CFTR aktivációjában

Különdíj

Dán Kinga (SZTE)

A PP4 fehérje foszfatáz szubsztrátum-felismerő mechanizmusának molekuláris vizsgálata

Neurobiológia 1.

1. hely

Bakacsi Anna Virág (ELTE)

A colliculo-talamikus kapcsolatrendszer sejtes és szinaptikus feltérképezése

2. hely

Pejtsik Diána (BME)

A szorongásos és depresszív vonások komorbid megjelenése egér modellben

3. hely

Lákovics Rajmund (SZTE)

Emberi és patkány agykérgi piramissejtek dendritikus vezetési sebességének vizsgálata és összehasonlítása

Különdíj

Csehó Fruzsina (ELTE)

A Caskin1 fehérje szerepe a dendrittüskék kialakulásában és érésében in vitro

Különdíj

Mihut Norbert (SZTE)

Automatizált patch clamp rendszer emberi és rágcsáló in vitro agyszelet elektrofiziológiához

Különdíj

Varga Áron Bendegúz (ATE)

A tirozin-kináz receptor B (TrkB) jelátvitel interneuron-specifikus szerepe a megküzdési stratégia modulációjában

Neurobiológia 2.

1. hely

Pillár Vivien (ELTE)

Kolinerg és dopaminerg rendszerek szimultán vizsgálata asszociatív tanulási feladatban

2. hely

Porkoláb Gergő (SZTE)

Alzheimer-kór ellenes szolid lipid nanopartikulumok vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljén

3. hely

Junó Vanda Katalin (ELTE)

The effect of the absence of amylin on the behaviour of mice

Különdíj

Bozsó Boglárka (SZTE)

Az agykérgi szabályosan-tüzelő interneuronok (SZTI) szerepe az alvási orsókban

Különdíj

Spisák Krisztina (SZTE)

A Schwann sejtek kalcium homeosztázisának vizsgálata ülőideg axotómiát követő Waller-féle degenerációban

Növényélettan 1. 

1. hely

Hajnal Ádám Barnabás (SZTE)

Növényi stresszválaszok redox folyamatai és regulációjának vizsgálata két paradicsom fajtában

2. hely

Martics Atina (SZTE)

Az etilén szerepének vizsgálata a flagellin által indukált szisztemikus védelmi válaszokban

Különdíj

Farkas Sophie Zoe (ELTE)

A kloroplasztisz vas-homeosztázisában szerepet játszó gének expresszió-változása szeneszcens levelekben

Különdíj

Milodanovic Dávid (SZTE)

AtGPXL3 szerepének vizsgálata tunikamicin indukált ER stresszválasz folyamán

Növényélettan 2.

1. hely

Horváth Sára (ELTE)

Szárazságstressz hatása búza alloplazmás árpa növényekre és szülői vonalaikra

2. hely

Madár Valentina (SZTE)

A fitokrómok poszttranszlációs módosulásainak funkcionális vizsgálata Arabidopsis-ban

Különdíj

Pelsőczi Alina Beatrix (SZTE)

Éjszakai vörösfény glutation S-transzferázra gyakorolt hatásának vizsgálata búzában

Különdíj

Pollák Boglárka Dóra (SZTE)

Az etilén és a fény szerepe a kitozán indukálta védelmi válaszok kialakulásában paradicsomban

Ökológia 1.

1. hely

Szünstein Máté (PTE)

Szabályos ciklus vagy késleltetett populáció összeomlás: a mezei pocok (Microtus arvalis) abundancia változása két gradáció között

2. hely

Somlay Dorottya (ATE)

Prediktálja-e a nőstény kis Apolló-lepkék (Parnassius mnemosyne) termete és repülési ideje a párzási dugó típusát?

3. hely

Veres Robert (BBTE)

Táplálék-hálózatok stabilitásának vizsgálata: a nagy hálózatok fejezete

Különdíj

Gara Barbara Erika (SZTE)

Kiskunhalas-Zöldhalom temető embertani anyagának fejlődési rendellenességei

Különdíj

Hollósi Árpád (PTE)

A Lankóci erdő Natura 2000 erdőállományaiban jellemző kisemlős együttesek összehasonlítása

Ökológia 2.

1. hely

Hábenczyus Alida Anna (SZTE)

Új inváziós faj hódít hazánkban: a Sporobolus cryptandrus hatása az őshonos homoki növényzetre

2. hely

Dénes Anna (BBTE)

Miről árulkodik az aszimmetria? Szitakötők szárnymorfológiájának változását előidéző környezeti tényezők nyomában

3. hely

Soós Anna (PTE)

A visszazöldített parcellák, mint új időszakos élőhelyek szerepe kisemlősök területhasználatának változásában

Különdíj

Megyeri Eszter (SZIE)

A Ligula pavlovskii parazita hatása a folyami gébek (Neogobius fluviatilis) szaporodására

Taxonómia, faunisztika és florisztika

1. hely

Tóth Balázs (ELTE)

A fajkészlet változása a Völgyfő Projekt 34 éve magára hagyott tölgyesében

2. hely

László Márk (ELTE)

A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése

Természetvédelmi biológia

1. hely

Somogyi Júlia (ELTE)

A veszélyeztetett szép hegyisáska (Arcyptera fusca) bükki populációinak méretbecslése és élőhely használata – egy védelmi program kezdeti lépései

2. hely

Győrössy Dorottya (EKE)

A hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) populációgenetikai vizsgálata

3. hely

Tifán Sára (BBTE)

A kolozsvári „Al. Borza” Botanikus Kertben terjedő inváziós fajok felmérése és visszaszorítási lehetőségeik

Különdíj

Könczey Boróka (Sapientia EMTE)

Poiana Ștampei-tőzegláp mikromozaikos élőhelyszerkezetének hatása a pókközösségek összetételére

A Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Reménység Kitűzője

Hábenczyus Alida Anna (SZTE)

Új inváziós faj hódít hazánkban: a Sporobolus cryptandrus hatása az őshonos homoki növényzetre

JUTALOMDÍJAK

A The American Society for Microbiology jutalomdíjai

Kulágin Dominika (PTE)

Széles spektrumú béta-laktamázt és karbapenemázt kódoló gének gyakoriságának vizsgálata szennyvízből izolált Pseudomonas aeruginosa törzseken

Csíkos Sándor (ELTE)

Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek genomikai predikciója, LC-MS analízise és bioaktivitás vizsgálata

Furka Zsófia Terézia (SZTE)

Bioaktív lipidek enzimatikus előállítása növényi és állati olajokból

Az Apáthy István Egyesület jutalomdíjai középiskolásoknak

Révész Hanna, Boros Adrienn (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

Regeneráció és morfogenézis az életciklus során édesvízi hidráknál

Bodnár Bálint, Tóth Richárd (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium és a Debreceni Egyetem)

Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi Regan, 1911) állományának felmérése, élőhelyének ökológiai állapotértékelése a Tisza vízgyűjtőjén

A Kós Károly Akadémia Alapítvány jutalomdíja

Kopasz Anna Georgina (SZTE)

A Gpr155 G-protein kapcsolt receptor fehérje tumorigenezisben betöltött szerepének in vivo vizsgálata szomatikusan transzgenikus egér modellben

A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület jutalomdíjai

László Márk (ELTE)

A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése

Varga Dóra (ELTE)

Hány selyemgomba van Magyarországon? Az Amanita nemzetség Vaginatae szekciójának taxonómiai revíziója